Ir al contenido principal

Entradas

A conrobla

Non sei que ten o pan galego que a todos gusta, e por iso quixemos dar gusto a todo o mundo facendo unha conrobla como é debido, das que só nós sabemos facer, falando e comendo ben.

Non todo foi comer, o propio era explicar os proxectos; nesta mesa contabamos que proporcións ten o pan galego e como se fai; na seguinte que son as horas de frío e a súa importancia no desenvolvemento dos frutais; e na do fondo como se mide a auga de chuvia, pero a esa zona tardaban en chegar, o público amoreábase ao redor do pan. Quédannos cousas por facer, buscamos a etiqueta nutricional do pan galego, non un calquera senón o que leva as proporcións que dí a normativa da Consellería de Medio Rural, pero non é doado de atopar, e aínda que pedimos axuda esta non chegou, a ver para o ano ... Só nos queda agradecer ao Instituto da Lingua Galega que nos elexira para participar nesta aventura porque, en palabras do noso alumnado,  ... profe esto hai que repetilo para o ano!
Entradas recientes

As nosas palabras

Palabras obtidas no formulario do Pan1-Fermento, formento, lévedo, levedo, masa nai,  requento. Masa de fariña fermentada que se emprega para levedar o pan. 2-Becerra, asmo Franxa de masa amazocada que ás veces queda no pan ou nos doces, por non estar ben cocidos. 3-Alvelo, angazo, angado, arganzo, corno, forca, forquilla, forquita, forcada, esgalladoiro,  pau, rodo. Pau longo de madeira, que pode ter gallas ou non, que se emprega para introducir ou remexer a leña no forno. 4-Angazo, atisador, cinseiro,  fachizo, lareiro, pa, pala, pa de forno, pa de enfornar, rodo, sobraseiro, varredoiro, Utensilio formado por un mango que ten nun dos seus extremos unha táboa perpendicular en forma de semicírculo e que se utiliza para xuntar as brasas ou a cinsa no forno. 5-Artesa Recipiente grande de madeira, xeralmente con catro patas e tampa, máis estreito no fondo que por arriba, no que se amasa o pan. 6-Forma, forma cunca. Recipiente de madeira con destino a suxeitar a masa e darlle forma ás pezas…

Investigando a porcentaxe panadeira

A porcentaxe panadeira en Monforte de Lemos •A porcentaxe panadeira:
É o procedemento aritmético que expresa a proporción dos ingredientes cando se elabora o pan. Faise en función da fariña empregada, que é o ingrediente de referencia, e tómase como o 100%. O resto dos ingredientes relacionaranse porcentualmente na receita e a suma total dos ingredientes vai ser maior de cen. O pan que se elabora vai ser sempre igual. Neste método é necesario que se pesen todos os ingredientes, incluso os líquidos.
Por exemplo:
40 kg de fariña→ 100%
27-28 l de auga→ 70%
400 g de sal→1%
450 g de levadura→ 1,125%
4-5 kg de masa nai→ 12,5%
→ Sairían 108 pezas de medio kg cocidos (54 kg de pan). Estamos a perder  .... de auga.

• Este exemplo contóunolo un familiar que traballou na panadaría Morín de Monforte de Lemos.
Con respecto ao indicado pola Consellería de Medio Rural sobre o que debe cumprir un pan para poder levar a denominación de orixe "Pan galego", o noso exemplo podería levar a et…

Porcentaxe panadeira no pan galego

Denominación de orixe "Pan galego" As condicións que deben cumprir as pezas de pan galego están reguladas pola normativa creada para tal fin dende a Consellería de Medio Rural. Atópanse no documento de Indicación Xeográfica Protexida,  que detalla todo o proceso de elaboración, cales son os ingredientes e o etiquetado e logotipo oficial.

Extracto dodocumento(está en castelán).

PLIEGO DE CONDICIONES IGP "PAN GALEGO" /"PAN GALLEGO"   JUNIO20173 El  pan  amparado  por  la indicación  geográfica  protegida “Pan  galego”/  "Pan  gallego" presenta las características siguientes: Forma: variable  en  función  del  formato  de  que  se  trate. Existen cuatro tipos de piezas, con un formato tradicional específico (ver anexo I), que son: -“Bolo” u "hogaza": de hechura redondeada e irregular, puede llevar hendiduras en su parte superior y la relación ancho/largo se aproxima a 1/1. Otras variantes son: rematado en  su  parte superior con un pequ…

Medidas relacionadas co ciclo do pan

Co obxectivo de coñecer instrumentos e unidades de medida tradicionais da contorna próxima e reflexionar sobre o seu uso actual os alumnos de 3º ESO na materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas elaboraron unhas presentacións nas que expuxeron os resultados da súa indagación. Nelas deberían de contemplar os seguintes aspectos:
Contextualización da localización elixidaFontes de información empregadasDescrición e clasificación das unidades e instrumentos de medida das diferentes magnitudes (lonxitude, superficie, volume, capacidade, masa, tempo...) que se empregan ou empregaron na localización elixidaConclusións


O noso pan

Durante aproximadamente un mes estivemos recollendo datos sobre o vocabulario asociado ao proceso de elaboración do pan na nosa contorna a través dun formulario proporcionado polo programa PaLeGa que nós adaptamos para facilitar o uso de distintos dispositivos (teléfonos e ordenadores).
Arquivos oficiais do proxecto que están nesta web:
Caderno de enquisa (PDF)
Follas para os datos (Excel ou OpenDocument)
Imaxes (zip)
Para os interesados en empregar a nosa versión amosamos capturas de pantalla deste formulario e proporcionamos un enlace de proba, tamén estamos a dispor de compartir a edición aos que o soliciten. O formulario está feito coa aplicación de Google Forms e consta dunha sección inicial de recollida de datos da persoa que fai a enquisa (no noso caso é o alumnado, que foi avaliado polo desenvolvemento desta tarefa), e vinte e dúas seccións mais cunha pregunta inicial acompañada de imaxe e catro cuestións idénticas asociadas a esta, tal como se ve na captura. Os resultados fina…

O ciclo do pan

Hai un refrán que di No comer e no rascar todo é empezar. Pois para comezar coa temática do pan, imos facer un pequeno percorrido polas diferentes fases que culminarán na cofección do que foi e segue a ser un elemento básico da dieta galega: O PAN (Anque comas azafrán, a boca que che sepa a pan / A quen non lle sobre o pan, que non críe can / Onde hai pan, non hai fame / Onde hai pan, sempre hai fartura / Onde non hai fariña, todo é morriña / Pan balorento, alegra ó famento / Quen di pan, di fartura).
O proceso que tradicionalmente se seguiu para a obtención e elaboración dos distintos tipos de pan (centeo, trigo ou millo), é moi laborioso, pero ó mesmo tempo satisfactorio e lúdico. Os trafegos que supoñen a preparación da terra, a obtención da gra, a elaboración da fariña ou da fornada xuntaban a familia e os veciños, que combinaban estas tarefas con cantos, contos e bailes, de xeito que o que nun comezo supoñía un esforzo considerable, resultaba ser, finalmente, un motivo de festa …